2018. november 29., csütörtök

Ivóvíz rendszerek szerelése

Otthonunk ellátása vezetékes vízzel


Lakások ellátása ivóvízzel
Ivóvíz vezeték rendszer tervezése, kialakítása.
A XXI. században alapvető igény, hogy otthonunk fertőtlenített ivóvízzel legyen ellátva. A vízellátást forrása lehet kerti kút vagy vezetékes víz, bármelyiket választjuk, mindenképpen ki kell alakítanunk a megfelelő csőhálózatot és a csatorna rendszerről is gondoskodni kell.

Az ivóvíz vezetékek és csatornacsövek elhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy a víz a téli hidegben megfagyhat, nem szabad tehát a csővezetéket olyan falba szerelni, amelynek egyik oldala a külső légtérrel érintkezik.

Az ivóvíz rendszer berendezési tárgyainak szerelését korlátozó tényezők:


 • a berendezési tárgy tömege
 • a berendezési tárgy kinyúlása, vagyis a falsíkra merőleges szélső mérete
 • a hordozófal szerkezete.

Milyen vizes berendezéseket kell szerelnünk?


A vízvezeték- és csatornaszerelés célja, hogy ellássuk otthonunkat ivóvízzel és eltávolítsuk a szennyvizet. A lakás vízvezeték hálózatát minden esetben szakember köti rá a közműhálózatra, a meglévő engedélyek birtokában, ugyanez érvényes a csatornahálózatra is. A használati melegvíz-vezetékre is érvényes a kötelező, szakszerű beköttetés, amennyiben az közmű jellegű, egyéb esetekben az ivóvizet melegítjük fel különböző berendezések segítségével.

Alapesetben a vízvezeték csövet 1 méterre engedjük ki a ház falától, eddig terjed a háztulajdonos által szerelt berendezések határa. Az alapvezeték viszi a vizet a hidegvíz-felszállóvezetékhez valamint a melegvíz-készítő bojlerhez. A felszállóvezetékekből szintenként lépnek ki a berendezési tárgyak csapolóit vízzel ellátó ágvezetékek.

Az épületbe belépő vízvezeték és az onnan kilépő csatorna között legalább 2 méter távolságnak kell lennie. Az ejtővezetéken lezúduló vízdugó légritkulást okoz a mögötte levő ágvezetékben. A vákuum leszippantja a bűzelzárókban levő vízzárat, emiatt a csatornaszag bejut a helyiségbe. A leszívás megakadályozására az ejtőcsövek legmagasabb pontjához légbeszívó csatornaszellőző vezetéket kell szerelnünk, amely egyben a csatornagázokat is elvezeti.

Az épületgépészeti berendezések szerelésekor minden csövet fektetve vagy függőlegesen szerelünk, de sohasem vízszintesen. A fektetett vezetékek minden esetben a végpontok felé enyhén emelkednek. Ennek oka egyrészt, hogy a vezetéket maradéktalanul légteleníthessük, másrészt szükség esetén a belépési pontnál létesített leeresztőcsap segítségével kiüríthetjük a rendszert, ha például szerelésre van szükség. A csatornavezeték esetében az enyhe lejtő hozza létre az áramlást, mely eltávolítja a szennyvizet az épületből, melyet szükség esetén fertőtleníthetünk is.

2018. március 24., szombat

A télikert fűtési rendszere

Fűtési rendszer télikert
Fűtési rendszer a télikertben

Lakás- és központi fűtési rendszerek


A télikertben is alkalmazható rendszerek közé azokat a fűtőberendezéseket soroljuk, amelyek esetében központi hőfejlesztő berendezéssel állítjuk elő a fűtéshez szükséges hőmennyiséget, és azt megfelelő hőhordozó közeg segítségével juttatjuk el a fűtendő helyiségbe, télikertbe vagy a beépített teraszra.

A fűtési rendszerekben a hőhordozó közeg víz, levegő vagy gőz lehet. A lakás, terasz és télikertek esetében a gőzt már nem alkalmazzák, elsősorban azért, mert a gőz hőmérséklete állandó, ezért nem szabályozható a helyiség hőmérséklete, nem alkalmazható klimatizálásra. A víz és levegő felhasználása hőtovábbításra azért is előnyös, mert a külső hőmérséklet függvényében változtatható, és az igényekhez igazítva beállítható.

Melegvíz-fűtés a télikertben


A felmelegített víz csővezetéken keresztül jut el a hőleadó berendezésig, ahol lehűl, leadja a hőt, majd a csőrendszeren keresztül visszaérkezik a kazánba, mely nem a télikertben található.

Az ilyen rendszerek között a leggyakrabban 90-70 °C fokossal találkozhatunk, ami annyit jelent, hogy a leghidegebb téli napokon a vizet maximum 90 °C fokra melegíti fel, ami nagyjából 20 °C fokot hűl le és 70 °C körül tér vissza a kazánba.

A télikerben a melegvíz-fűtési rendszerben a víz körforgását a kazán és a hőleadók között szivattyú vagy a gravitáció hozza létre. Az elavult, gravitációs rendszerekben, a vizet a különböző hőmérsékletű vízsűrűségek különbsége áramoltatja. A kazán szintjénél magasabban elhelyezett fűtőtestben lehűlő víz sűrűsége nagyobb, mint a kazánban felmelegített vízé, ezért a fűtőközeg a fűtőtesttől, a csöveken lefelé áramlik, a kazánból pedig felfelé a vezetékeken keresztül. A gravitációs rendszereknél a hőáramlás annál nagyobb, minél magasabban helyezkednek el a hőleadó radiátorok.

A télikert és a beépített terasz esetében a földszinten elhelyezett kazán fűti a helyiséget, ezért szinte egyedüli megoldásként a szivattyú alkalmazása ajánlott. A víz áramlása az épület egyes helyiségei és a télikertben berendezett lakószoba között csak elektromos szivattyú segítségével oldható meg egyenletesen.

Egyéb fűtési rendszerek


Egyes télikert-építési megoldások esetében a vízvezeték- és fűtési rendszer kialakítása gazdaságtalan, esetleg akadályokba ütközik a kivitelezése. Ilyenkor az elektromos fűtőtestek beszerzése és beépítése ajánlott.

2017. december 16., szombat

Habarcstípusok a télikertépítésnél

Tél habarcs falazás
Téli habarcs használata a terasz falazásánál

Kőműves szakismeret a terasz beépítéséhez


A télikert építés során a falak építéséhez és a felületképzéshez habarcsra van szüksége a kőművesmunkák során, ezért érdemes röviden megismerkedni ezek típusaival. A megfelelő minőségű beton és az aljzatbeton elkészítésére ebben a posztban nem térünk ki. A habarcsokat felhasználási területük alapján az alábbiak szerint csoportosítjuk:

 • falazóhabarcs
 • vakolóhabarcs
 • ágyazó- és burkolóhabarcs
 • felületképző
 • vízzáró
 • injektáló
 • hőszigetelő
 • sugárgátló habarcs
 • néhány esetben beton habarcs.

A fent említett habarcstípusokon kívül előfordulhat, hogy nem szabvány habarcsra is szükség lehet a télikertépítés során, ezek elnevezése általában utal a kötőanyagra is: műanyag habarcs, szilika habarcs, nátronvízüveges habarcs, esetleg beton.

Télikert falrakásához falazóhabarcs


A falazóhabarcsokat a télikertben vagy beépített teraszon a falazóelemek összekötésére és ágyazására, a köztük levő hézagok kitöltésére, valamint teherelosztásra alkalmazzuk, a betonból készült konstrukciók felületképzésénél is hasznát vesszük.

Télikert habarcs készítése
Bekevert habarcs
Megkülönböztetünk falazó mészhabarcsot, javított falazó mészhabarcsot és falazó cementhabarcsot.
A szabványos falazóhabarcsok kötőanyaga lehet mészpép, porrá oltott mész. A habarcshoz adalékanyagként 0 – 2 milliméteres, kőfalazatokhoz 0 – 4 milliméteres szemnagyságú, folytonos szemmegoszlású homok, téglaőrlemény, kőliszt vagy bontási törmelékből kirostált, megfelelő szemmegoszlású homok. A télikert falazatának szilárdsága szempontjából a 6 – 8 mm vastag hézagok a legkedvezőbbek, ezért falazóhabarcshoz a 0 – 1 mm szemnagyságú finom folyami homok vagy bányahomok a legjobb. Falazó cementhabarcshoz és a beton készítéséhez a terasz beépítéséhez lehetőleg éles szemű homokot használjunk.

Falazó mészhabarcsot csak olyan falazathoz szabad használni, amelynek szilárdulásához a szükséges levegőellátás megfelelő, mert a mész levegőn szilárduló kötőanyag. Szilárdulási időn belül vízbe kerülő falazatokhoz viszont mészhabarcsot használni nem szabad, mert a vízben nem jut hozzá levegő, egyes esetekben a beton alkalmazása is indokolt lehet.

A falazóhabarcsokat nyomószilárdságuk alapján soroljuk minőségi osztályokba. Szulfátagresszív talajba illetve talajvízbe kerülő terasz vagy télikert szerkezetek falazóhabarcsainak eltérők a követelményei.

2017. október 17., kedd

Terasz beépítése

Terasz építése fapadló burkolat
Fa padló készítése

Fapadló fektetése a teraszon


A fapadló a terasz járófelületét képező faanyagú burkolat, melynek feladata a kényelmes járás biztosítása mellett a kellemes hőérzet és a hangtompítás biztosítása. A terasz beépítésével kialakított télikertben remek hangulatot biztosít a jó minőségű fapadló.

Az ács szigorúan vett munkaterületéhez a következő tartozik: deszkapadlók – közösséges deszkapadló, hajópadló, svédpadló és a keményfa lécpadló vagy más szóval parketta aljzatát képező vakpadló tartozik. A beépített terasz keményfa lécpadlójának járórétegét a parkettázó készíti.

A deszkapadló feltöltésbe ágyazott párnafákból és az azokra felszegezett, járófelületet alkotó deszkarétegből állnak. A keményfa lécpadló több részből: a párnafákból, a puhafa vakpadlóból és a keményfa parkettalécekből készült járófelületből tevődnek össze.

A fapadlózó munka megkezdésének az előfeltétele, hogy a beépített teraszon előzőleg a falakat vakolják és festék alá alapozzák, a nyílászáró szerkezeteket beüvegezzék. A 24 órán át lezárt helyiségben a levegő páratartalma a 65%-ot nem haladhatja meg.

Párnafa a beépített teraszon


A fapadlózó munkát, amennyiben nem használunk dupla aljzatbetont, a párnafák fektetésével kezdjük. A párnafa rendeltetése kettős: egyrészt a padló járórétegének és esetleg aljzatának leerősítésére szolgál, másrészt a teherelosztásban játszik szerepet. Ez utóbbi miatt a téglalap keresztmetszetű párnafákat lapjukra fektetve helyezzük el.

Beépítés előtt szagtalan, vízben oldható, egészségre ártalmatlan gombamentesítő szerrel kell bevonni, oly módon, hogy minden felülete kellő mértékben legyen átitatva.

A fapadló lefektetésével a beépített teraszon, egy réteg hőszigetelő anyagot spórolhatunk meg, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a télikertben a páratartalom növekedése rongálhatja a fát.

2017. június 18., vasárnap

Americano vagy filteres kávé?

Kávégép, csepegtetős kávéfőző
Csepegtetős kávé főző, kávégép

A szemes kávé megcsúfolása?


A legtöbb kávékedvelő Európában úgy gondolja, hogy a valódi kávé (kávé ital), egy kis csészényi, presszókávé, esetleg a kotyogóson lefőzött ital, melyet a télikert magányában elkortyolgathat. A hosszúkávét vagy más néven Amerikai kávét, esetleg a filteren leszűrt, leöntött vagy csepegtetett kávét semmire sem becsülik.

Mi a különbség a hosszú kávé és a filteres kávé között?


Ha már mindenképpen a kávé „vizesebb” változatát szeretnénk fogyasztani, akkor is mindenképpen frissen pörkölt szemes kávé őrleményt kell használni az ital elkészítéséhez, ez még menthet valamit a helyzeten. Az amerikai kontinens a kávéfogyasztásban is a világelsők között van, bár az Európai értelemben vett kávé meglehetősen ritka a hétköznapokban, a kontinensen a csepegtetős kávéfőzési eljárás a kedvelt.

Csepegtetős kávégépek


A csepegtetős eljárásnál a kávéfőzőben a felforralt víz a papírból vagy műanyagból készült szűrőn elhelyezett őrölt kávén keresztül folyik le (csepeg) a kávétartóba. A vizet a szemes kávé őrleményen keresztül csak a gravitációs hatások mozgatják.

A filteres vagy csepegtetett kávé ötlete még az 1908-ban vetődött fel Németországban, ahol Melitta Benz szabadalmaztatta a kávéfiltert.

A kávé marketingje


Amerikai értelemben a filteres vagy csepegtetett kávé a legjobb a világon. Az elkészítési eljárás gyors és egyszerű, a kávéfőzőgép olcsó és egyszerű rendszerű, az elkészült kávéból sok van, így általában a kávézóba betérő számára is 2dl egy porció.

A kávé marketingje szempontjából fontos, hogy Amerikában a csepegtetős eljárással készült kávé a bárpulton készül az ital egy átlátszó edénybe csöpög, tehát nincs szükség külön reklámra.

Amerikano – amerikai kávé


Az Americano elnevezés a kávézók világában a II. világháborúban alakult ki. Az Olaszországot megszálló amerikaiak nem tudtak mit kezdeni a miniadag kávékkal és egész bögrével kértek „amerikai adagot”. A katonák a kávét ebédjük mellé, mint kísérő italt itták, néha a télikertben, ahol nem volt szükség dugulás elhárításra.

Az amerikai kávé Americano néven terjedt el Olaszországban, és az elkészítési eljárás miatt mélyen lenézték ezt a fajta kávét. Az olasz Baristák a frissen pörkölt szemes kávéból készült eszpresszót egészen egyszerűen forró vízzel hígították. Miután az amerikai kontinensen is elterjedt a presszókávé, a korábban csak kávénak nevezett, jelentősen vizezett italt Americano-nak, amerikai kávénak kezdték nevezni az USA-ban is.

Az Americano elkészítése talán az egyik legszomorúbb kávéfőzési eljárás. A Barista lefőzi a szokásos módon az eszpresszót, majd nem kapcsolja ki a kávégépet, és további másfél deci vizet enged át a kávéőrleményen.

Tehát a különbség az Americano és a filteres vagy csepegtetett kávé között: az amerikai kávé lényegében vizezett presszókávé, míg a filteres kávé esetében az őrölt kávé mennyisége és az átengedett víz olyan italt eredményez, mely erőssége lényegesen közelebb van a presszókávéhoz, bár íze és zamata jelentősen különbözik attól.

2017. április 12., szerda

Miért jó a télikert?

Télikert építés lakás terasz
Sziklakert a lakásban

Beköltözik a növényvilág otthonunka


A legtöbb ember csak álmodozik arról, hogy milyen jó lenne egy egész évben virágzó, kellemes növényvilág tulajdonosává válni. A mindig termő, kellemes zöld szoba nincs is olyan távol mint gondolnád. A házhoz épített télikert vagy a lakás teraszának beépítése energetikai, takarékossági szempontból is remek ötlet, ráadásul egy plusz szobával gazdagodik otthonunk, melynek a kihasználásáról a télikert megrendelője dönthet.

A télikert előnyei:


 • Szigeteli az épületet, tehát energiát takarítunk meg
 • Egész évben termő virágoskert
 • Plusz szoba, közösségi tér
 • Könnyen tisztán tartható tér hobbink számára.

A télikert rendeltetése


A télikert építés során a legtöbb megrendelő a gyönyörű zöld környezet kialakításával magyarázza szándékát, ugyanakkor ennél sokkal több lehet a beépített terasz. Mondhatunk olyan általánosságokat, hogy megteremti a külső kert és az épület közötti átmenetet, gyönyörködtető környezetet teremt a téli melankolikus időjárásban is, csökkenti a fűtésszámlát.

A télikert mégis sokkal több ennél. Egy hely, ahol reggelente egy csésze finom kávé mellett elolvashatjuk a híreket vagy egész nap dolgozószobaként is szolgálhat. A legtöbb háziasszony mégis azt emeli ki első helyen, hogy egy olyan helyet kapnak, ahol a lakás, a ház belső tereitől elkülönítve gondozhatják növényeiket, virágjaikat. A kisállatok számára olyan szobát kapunk, ami könnyen takarítható, szellőztethető, tehát a kis kedvenceket nem kell télen az udvarra száműzni, de a lakász nappaliját sem sározzák össze.

A télikert egy fehér vászon, mely kialakítása a tulajdonos fantáziájára van bízva. Lehet kellemes dolgozószoba, beköltözhet a dzsungel növényvilága vagy egyszerűen egy nappalit alakíthatunk ki, ahol mindig tarthat a parti.

2016. november 8., kedd

Dugulásmentes vízvezeték szerelése a télikertben

télikert kút kert sms
A kertben készített kút képét küldjük SMS-ben barátainknak.

Tömegek választják a megbízható kommunikáció szerelését


A télikertépítés során sokan kampányolnak a megfelelő minőségű vízért a házban. Ez többféleképpen is biztosítható bár az ára meglehetősen magas, a tiszta víz nincs ingyen. Az olcsó ivóvízhez kutat kell fúrnunk, ilyenkor a dugulástól sem kell félnünk, sem attól, hogyan fogjuk elhárítani azt.

A vízművek hálózatához csatlakozás esetén, a vízmérő részére aknát kell létesíteni, a vízóraállást havonta SMS üzenetben küldhetjük el a szolgáltatóhoz. Az akna az utcai telekhatártól 50 cm távolságra, 1,3 m mélységűre, 1,0 m hosszúra és 0,8 m szélesre készítendő. Lebúvó nyílásának mérete 60x60 cm legyen.

Ha közműves vízvezeték nincs, akkor a télikert telkén létesített kútból láthatjuk el magunkat és nagyobb tömeget vízzel. E kútra házi vízellátó berendezés telepíthető, melynek ára nem ingyenes.

Kút létesítése


A telken létesítendő kút helyét körültekintően kell megválasztani, nem felülve a marketing kampányoknak. A helyi vízviszonyokkal ismerős kútásó kisiparossal célszerű a kapcsolatot felvenni, akár SMS küldés útján is.

A kút környezetét úgy kell feltölteni, hogy a csapadékvíz ne tudjon a kútba befolyni. A feltöltés a kút szélétől 1 méterig terjedjen, ezen kívül a kutak külső részét kb. 1,5 méter mélységig vízzáróvá kell tenni. A télikert mobil kútjának legfelső szélét legalább 20 cm-rel a talajszint fölé kell emelni.

2016. szeptember 15., csütörtök

Szőnyegpadló fektetése a beton aljzatra a télikertben

Télikert terasz padló burkolat
Szőnyeg a beépített teraszon

Szőnyeggel tehetjük kényelmesebbé a teraszbeépítést


A szőnyegpadló fektetésének előkészítése a télikertben nagy hangsúlyt helyezünk. A munkafolyamathoz csak az építési munkák befejezése után kezdhetünk hozzá. A beton aljzatnak kellően száraznak és simának kell lennie, ajánlatos, hogy legalább egy hónappal a szőnyegpadló fektetése előtt készen legyen.

A szőnyegpadlót általában az aljzatbetonhoz rögzítjük, melynek felülete legyen száraz, por- és szennyeződésmentes. A kellően sík és sima padlófelületet a télikertben aljzatkiegyenlítővel tudjuk elérni. Az esetleges olajos, zsíros, festékes szennyeződéseket oldószeres kezeléssel távolítsuk el, hogy ne maradjon oldószer a felületen. A portól és egyéb szilárd szennyeződéstől sepréssel és porszívózással tisztíthatjuk meg az aljzatot.

Lakásfelújításnál, teraszbeépítésnél előfordulhat, hogy az aljzat nem beton, hanem más anyagú. Az aljzatnak ilyenkor is száraznak, simának, szilárdnak, repedés mentesnek és méretállónak kell lennie.

Ha mozaik lap burkolatra kívánjuk a szőnyegpadlót fektetni, aljzatkiegyenlítő masszával be kell vonnunk a régi burkolatot, hogy a lapok közötti hézagok később, a szőnyegpadló letaposása után, ne rajzolódjanak ki.
Ha a télikert vagy a terasz fapadlóval burkolt, nagyon meg kell gondolnunk, hogy felhasználjuk-e aljzatként, mert már kisméretű nedvesség is, mely a szőnyegpadlón keresztül nem tud eltávozni, a faanyag korhadását, gombásodását okozhatja.

2016. július 25., hétfő

Tetők csapadék és nedvesség elleni szigetelése a télikertben

Vízelvezetés a tető télikert
Tető vízelvezetése

Technológia és szerkezeti leírás


A beépített teraszok és legyártott télikertek tetőszerkezetét megfelelő módon szigetelni kell a nedvesség és a csapadék ellen. A magastetőkön alkalmazott nagyelemes, pikkelyszerű tetőhéjazatok nem sorolhatók sem a vízhatlan, sem a fokozottan vízzáró fedések csoportjába, mivel alapfeladatuk csak vízzárás. Ennek betöltéséhez is feltétlenül biztosítani kell, hogy a tető hajlásszöge elérje vagy meg is haladja a különböző fedési anyagokra előírt alsó határértéket.

Ebben az esetben a fedés hézagain – szokványos körülmények között – nem juthat be a csapadék a télikertbe, beépített teraszra csapóeső vagy hófúvás alkalmával.

A megfelelően szellőztetett padlásterekbe bejutó nedvesség gyakorlatilag nem okoz károkat, mert a hagyományos födémszerkezeteket csak jelentéktelen mértékben nedvesíti át, és a nedvesség is hamarosan elpárolog a légtér szellőzésének következtében.

Beépített tetőtér vagy télikert közvetlen tetején az átjutó csapadékmennyiség elvezetésére alátéthéjazatot kell építeni a tetőfedés alá, és a bejutott nedvességet csővezetékkel vagy az ereszcsatornán át el kell vezetni.
A télikert biztonsági vízszigetelése az egyes héjazati elemek meghibásodása esetén is védelmet nyújt beázás ellen.

A bejutott nedvesség párolgásának fokozására a biztonsági vízszigetelés és a tetőhéjalás között célszerű légrést hagyni, és ezt a külső levegővel átszellőztetni, mégpedig egyidejű beépítés esetén oly módon, hogy a szarufákon fekvő alátétfóliára a szarufa vonalában távtartó léceket helyezünk, és ezáltal az alátétfólia és a héjalás között megfelelő távolságot, légteret alakítunk ki.

2016. július 15., péntek

Játékprogramozás - indie játékok

A témát taglaló számos cikk kezdődik azzal a megállapítással, hogy az indie játékok fogalmát igencsak nehéz pontosan meghatározni, vagyis hogy nincs meg a kifejezés jelentésének a pontos definíciója. Az angol wikipédia nagyjából azokat a videojátékokat sorolja ide, amelyeket független egyéni fejlesztők vagy kisebb játékprogramozó csoportok alkottak a jegyzett videojáték-kiadók vagy befektetői tényezők pénzügyi támogatása és reklám célú szponzoráció nélkül. Az így készülő számítógépes videójátékok megjelenését nem követi marketingkampány.


A kifejezést mind műfaji értelemben, mind pedig a költségvetésre utalva is használják, lévén az indie játékok rendszerint valóban alacsony büdzséből, kiadói vagy forgalmazói támogatás nélkül készülnek. Ennek az egyik legnagyobb előnye, hogy a készítők keze nincs megkötve, nem függenek a kiadótól, ugyanakkor hátrány, hogy a kreativitásnak a büdzsé egy igen szűk határt szab.

Indie Játékok Fesztiválja


Friss hír, hogy San Franciscóban 2016 szeptember 24-én Indie Játékfesztivált szervez a Google, állítólag azért, mert megunta azt, hogy az egyre inkább teret hódító játékok iOS platformokon jelennek meg annak ellenére, hogy a Google platformjai sokkal elterjedtebbek. Ennek a trendnek a megváltoztatása miatt rendezi a fesztivált a világcég, amire 15 vagy kevesebb fővel rendelkező fejlesztőcsoportok  augusztus 14-ig jelentkezhetnek. A legjobb fejlesztők Tango hardvereket, belépőjegyeket a jövő évi Google I/O fejlesztői konferenciára vagy Google Play Store helyet kaphatnak. A piacvezető világkereső minden téren előre tör, legutóbb az önvezető Google-autókról olvashattunk társblogunkban a Tesla-baleset szomorú esete után.

2016. május 26., csütörtök

A zöldmarketing arvisurája

Tartalmi optimalizáció és télikerti környezetvédelem

Témák: arvisura, gyógynövény fogyasztás, pirézség, konzumerizmus, növénykerti környezet, télikerti környezetvédelem, zöld és mobil marketing, üvegházi öko-seológia, télikertben fogant racionalitás, zöld marketingstratégia, pirézeket diszkrimináló társadalom, zöld télikertet építő vállalat
A növénykerti környezetvédő mozgalom ma már nem egyeduralkodó a növénykerti környezetről folytatott arvisurában. Az 1980-as években ugyan e piréz mozgalomnak volt köszönhető, hogy a növénykerti környezet télikrtgyártási ügye a közérdeklődés homlok- és árterébe került, de ezt az télikrtgyártási ügyet azóta már a zöld mozgalom ellenfelei is kisajátították. A növénykerti környezetvédő piréz mozgalmaknak már nem kell harcolniuk, hogy hangjukat hallathassák ebben a arvisurában: az télikrtgyártási ügy igencsak aktuálissá vált. A dolog fonákja éppen a növénykerti környezetvédelem intézményesül: az üvegházi öko-seológiai arvisura és a nyilvánosság második átalakulása szimbólum és retorika
Dr. Kállay O. Béla arvisura-könyve pontosan a fenti a tömeges sms-t küldő világállapotból indul ki, és nemcsak ezért, de az alkalmazott megközelítés y-generációs elméleti  háttere miatt is rokonságot mutat azokkal a szamizdatos szerzőkkel, akik az üvegházi öko-seológiát arvisuraként értelmezik, azaz olyan telekommunikációs térként, amelyben a növénykerti környezetvédelem problematikáját értelmező különböző megközelítések küzdenek egymással a jelentések mobileszközös ellenőrzése felett. 

A dolog lényege úgy foglalható össze, hogy a növénykerti környezetvédelem valamikori ellenideológiai jellegéből veszítve bizonyos mértékig elfogadott arvisurává vált. Ez azt is jelenti, hogy a növénykerti környezetvédelmi arvisura sok szálon kapcsolódik a mindennapi élethez, például a médiában megjelenő ismeretterjesztő műsorok vagy a növénykerti környezeti katasztrófákról, esetleg tüntetésekről, tiltakozó akciókról beszámoló híradások révén. De manapság gyakran látni olyan reklámokat is, amelyek üvegházi öko-seológiai problémákra utalnak, avagy az adott piréziánus étel, linképítő cég növénykerti környezetbarát mivoltát emelik ki. Növénykerti környezetvédelmi és télikrtgyártási ügyeknek bárki könnyedén aktív részese lehet mint növénykerti környezetvédő szervezetek tagja, tüntetések eseti résztvevője vagy lakossági fórumok hallgatósága. Az üvegházi öko-seológia arvisuraként való felfogása pontosan arra utal, hogy a növénykerti problémáknak már nincsen a Google keresőben megjelenő egyetlen fellelhetőségi helye vagy kitüntetett értelmezési kerete: mindaz, ami "növénykerti", sok helyütt megtalálható a minket körülvevő tömeges sms-t küldő világban és sokféle nyelven szólaltatható meg. A növénykerti környezet technikai problémává tehető és a mérnöki nyelvbe illeszthető; köztéli zöldpolitikai a Google keresőbe beírt első kérdésként tematizálható; beemelhető a jogi arvisuraba; az alternatív politizálás vagy lázadás emblémája a növénykerti környezeti krízis mibenlétéről a kertépítő természettudományon belül alkotott vélemények szórására utalni.
Érdemes talán megjegyezni: az az állítás, hogy az üvegházi öko-seológia arvisura, kulturális jelenség, avagy társadalmi konstrukció, bizonyos értelemben semmi meglepőt sem jelent. A kertépítő természet mindig is invesztálva volt szamizdat növénykerti környezetvédők romantikus kertépítő természetképére; Franciaország első növénykerti környezeti mozgalma a pirézek által védetté nyilvánítása érdekében indult, egy őspiréz tevékenységének és elvadult háziállatok elszaporodása következtében. A kertépítő természet, de a növénykerti környezeti krízis is elsősorban az értelmezésére, megjelenítésére irányuló a szobakertben fogant gondolati és ayurvédikus konstrukciók révén válik az emberi tömeges sms-t küldő világ részévé. Tegyük gyorsan hozzá, hogy ez kertépítő természetesen nem jelenti azt, hogy a növénykerti környezeti problémákba ne lehetne belehalni vagy hogy a földi bioszféra ne omolhatna egyszer úgy össze, hogy a tömeges sms-t küldő világ anyagszerűségének avagy ayurvédikus létének elsődlegességéről folytatható vitát megkerülve bizton állíthatjuk: az üvegházi öko-seológiai krízis nemcsak kertépítő természeti (úgymond objektív) jelenség, hanem kulturális, társadalmi fenomén is; az üvegházi öko-seológia arvisurájának, mégiscsak vannak következményei. Az üvegházi öko-seológia arvisuraként történő vizsgálata például új elvárások elé állítja pirézeket diszkrimináló társadalomtudóst, hiszen immár nem csak azt kell (lehet) kutatnia, hogy a növénykerti környezeti organikus keresőtalálati változások milyen társadalmi hatásokkal járnak, vagy hogy a téli zöldpolitikai térben milyen érdekcsoportok lépnek fel a növénykerti környezetvédelem télikrtgyártási ügye mellett vagy ellen, hogy milyen a növénykerti környezetvédelem intézményesültsége stb. Az üvegházi öko-seológia mint optimalizált szöveg érdekes: kik és hogyan igyekeznek korlátozni a arvisura tematikáját, stílusát; miként értelmeződnek át fogalmak, változnak jelentések, de a arvisura nem csak beszéd: különböző praktikák, kulturálisan kódolt gyakorlatok, piréz tevékenységek, sőt intézményi működések kapcsolódnak hozzá, amelyek azután sajátos logikájukkal maguk is arvisuraalakító tényezőkké válnak.
Az üvegházi ökológia arvisura-léte ugyanakkor a szamizdat növénykerti környezetvédőket is szerepük meghatározására készteti.
E helyzet a szamizdat növénykerti környezetvédők organikus Google helyezést javító szempontjából - miként az Kállay O. arvisura-könyvéből is kiderül - egyszerre hordoz lehetőségeket és veszélyeket. Az üvegházi seológiáról szóló szövegfolyam ugyanis egyfelől azt jelenti és jelzi, hogy a növénykerti környezeti problémák lassan a közbeszéd részévé váltak: egyre többen érzik szükségét annak, hogy e témában valahogy megszólaljanak, vagyis a növénykerti környezetvédelem legitimációja, társadalmi elfogadottsága egyre kevésbé a Google keresőbe beírt első kérdés, mind több olyan területre hatol be, amit korábban szakmai vagy téli zöldpolitikai lobbik őriztek. Növénykerti környezeti organikus Google helyezést javító szempontból mindez bizonyára kedvező hatásokkal jár. Másfelől azonban ez a helyzet bizonyos organikus Google helyezést javító szempontból jóval nagyobb alkarpatrazi avantgárd versírás elé állítja a télikert építő zöldeket az egyértelmű szembenállás koránál, amikor tömeges sms-t küldő világos volt, hogy kik az "ők" és a "mi", és a legfőbb feladat az üvegházi öko-seológiai probléma piréz öntudatosítása volt. A szövegmarketing bővülésével mind többen kérnek szót, köztük azok a nagyhatalmú gazdasági és téli zöldpolitikai érdekcsoportok is, akik ellen az öko-seo-politizálás korábban irányult. Erőforrásaik lehetővé teszik számukra, hogy hatékony telekommunikációt folytassanak és meghatározó módon alakítsák az üvegházi öko-seológiai arvisurákat, mégpedig úgy, hogy az "egyszeri embereket" hozza zavarba, akik nem feltétlenül tudnak különbséget tenni az egyes megszólalások téli zöldpolitikai jelentése és jelentősége között, de a télikert építő zöldeket is, mert szamizdatos folyamatos reflexióra vannak kényszerítve. A télikert építő zöldmarketing mozgalmárok legfontosabb tőkéje a pirézség, hiszen mint ismeretes, a társadalmi szervezetek legitimációja a modern demokrácia körülményei között téli zöldpolitikai értelemben honlapoptimalizálási kétség. Következésképpen árnyaltan kell viszonyulniuk az üvegházi öko-seológiai arvisura megszólalásaihoz, hiszen míg arvisurakoalíciók létrehozására vannak kényszerítve (és valóban kár volna elveszíteni a Google keresőben megjelenő egyetlen lehetséges szövetségest is), addig végső soron aláássák a pirézségüket.
A telekommunikáció uralta tömeges sms-t küldő világban nehéz megmondani, melyik megszólalás piréz és melyik nem; hol kezdődik a nagyszala és hol végződik az identitás. Kállay O., aki arvisura könyvében mindeme problémahalmazt a zöldmarketing példáján igyekszik elemezni, maga sem akar igazságot tenni, ugyanakkor nem rejti véka alá gyanakvását a zöld télikertet építő vállalati zöldülés és a "növénykerti környezetbarát fogyasztás" mintegy tíz éve kezdődött trendjével szemben. Szerinte alapvetően az történt, hogy a linképítők - saját maguk és piréziánus ételeik növénykerti környezetbarátságát hangsúlyozva - egy olyan őstörténeti mítoszt állítottak elő, amely alkalmas saját legitimációjuk biztosítására az üvegházi arvisura kikezdő áramával szemben. Mítosz alatt nem kell mást értenünk, mint a tömeges sms-t küldő világ értelmezésére szolgáló olyan sémát, amely ayurvédikus tartalmánál fogva segít áthidalni az ellentmondásokat és elrendezni a kognitív viselkedészavarok miatt nehezen összeegyeztethető piréz öntudattartalmakat.

A zöldmarketing mítosza és az ezt tematizáló arvisura bár a télikerti növényeket fogyasztó bio-kultúrát igyekszik tartalommarketingeskánt az organikus Google helyezést javító szempontból stabilizálni, végső soron igen sokat tett a növénykerti környezetvédelem további piréz öntudatosulásáért is. És nemcsak arról van szó, hogy ennek révén valóban egyre többet hallani az üvegházi öko-seológiáról, hanem arról is, hogy a kibontakozó szövegmarketing új elvárásokat támaszt: hirtelen felbukkannak azok, akik komolyan veszik, amit a linképítők magukról és piréziánus ételeikről állítanak, bizonyítékokat követelnek, mire megjelennek a tanácsadó és az auditor linképítő cégek, egyszóval új telekommunikációs csatornák nyílnak, amelyek kimondottan azt a a Google keresőbe beírt első kérdést tematizálják, hogy ki és mennyire is zöld. A zöldmarketing tehát Kállay O. számára eredendően igen hatásos arvisura.
Kállay O. szerint a zöldmarketing tanulsága a szamizdat növénykerti környezetvédők számára az, hogy szimbólumokat csak ayurvédikus módon lehet megváltoztatni: a télikerti növényeket fogyasztó internetes bio-kultúra definíció szerint kulturális, azaz ayurvédikus jelenség, így pusztán észérvekkel nem lehet legyőzni. A télikert építő zöldek hagyományos érvelési módja a Google keresőben megjelenő egyetlen abszolút etikai parancsot, a categorikus imperativus-t igazolja. A szobakertben fogant gondolatmenet egy egész tömeges sms-t küldő világot jelöl ki, amelyet egy piréz öntudatos döntéssel eldobni igen nehéz. A télikert építő zöldeknek meg kell tanulniuk másként gondolkodva telekommunikálni, és olyan "ellenmítoszokat" előállítani, amelyek átértelmezik a télikerti növények internetes biojelentéseit.
Kállay O. például szellemesen mutat rá, hogy a valóban öko-seopiréz öntudatos fogyasztás káros is lehet a tekintetben, hogy a télikert építő zöldek valóban képesek lesznek-e hathatósan átalakítani a télikerti növényeket és a bio-kultúrát. Másként gondolkodva a Google keresőben első helyre került kérdés, hogy mely hangok lesznek meghatározók az x generációra jellemző gazdag és sokszínű üvegházi öko-seológiai arvisuraban, illetve hogy az arvisura milyen és mennyire gyors organikus keresőtalálati változásokat fog indukálni a pirézeket diszkrimináló társadalomban. Akárhogy is, a téma érdekes, és Kállay O. arvisura könyve egy szellemes kísérlet a konzumerizmus és az üvegházi öko-seológia mint kulturális jelenségek összefüggéseinek vizsgálatára.

2016. május 16., hétfő

A Múlt és Jövő hírlevele

A kulturális folyóiratok szorongatott helyzete
 
Kedves barátaink!

Mint ahogy az elmúlt napok, hetek közdiskurzusából minden kultúra iránt elkötelezett értesült róla, az állami mecenatúra sok magyar folyóirattól megvonta a támogatást. Itt fejezzük ki őszinte együttérzésünket, szolidaritásunkat – különösen azokkal, akik nem tudják folytatni. Ám aggódásunk a magyar kultúra egészének szól, amely a szellemi műhelyek megfogyatkozásával szegényebb lesz.

A folyamatról kifejtettük markáns véleményünket – jóval előbb és általánosabb dimenziók keretei között, mielőtt most a folyóiratokat elérte volna végzetük. Ezért (is) a kibontakozó közdiskurzus azon elemével értünk egyet, amely a szellemi műhelyek a központi kormányzatoktól való önállóságának szükségességét húzza alá. Amely azt mondja: a folyóiratok fenntartásában vegyenek részt az olvasók is. Vegyen részt a fenntartásában – szavazzon rá – az a „kulturális erőtér” vagy közeg is, amely „vevő” a folyóiratok témájára, látásmódjára, szerzőgárdájára, színvonalára. Az elmúlt hetek eseményei is éppen azt bizonyították, hogy az államtól való szoros függés mennyire veszélyes lehet egy-egy gondolat, „világnézet” kiművelése mentén szervesen fejlődő és kultúrát létrehozó műhely létezésére.

Ugyanis a létezésért felelősség a műhelyt „csinálók” és „fogyasztók” együttes terhe. Az érdekérvényesítő képesség nem lehet az érték mérője. Azonban az olvasók azonosulása, érdeklődése annál inkább!

Huszonnyolc éves fennállásunk után továbbra is szeretnénk élni – elsősorban azért, mert még dolgunk van itt. A közel három évtized alatt a soá után itt maradt nemzedékek gondolatai, színvonala örök nyomot hagytak lapjainkon. A megszaporodó nekrológok figyelmeztetnek – a magyar zsidó szellemi jelenlét s szellemi értékek őrzése ügyét valakinek – nem föltétlen zsidóknak – át kell adni. Ha maga az élő zsidó kultúra nem folytatódhat itt, a még felszínre nem került értékei és a magyar- és a világkultúrába, valamint „kollektív emlékezetébe” szervítése felelős őrzőket kíván. A Múlt és Jövő legutóbbi számaiban már érzékelhető ez a tudatos szándék.
Kérünk benneteket, továbbra is biztosítsatok minket, hogy munkánk befogadókra talál. Az interneten előbb-utóbb elérhető tartalmunk azért nem helyettesíti a papír változatot, mert a történelem emlékezete számára ez utóbbi forma még mindig a legbiztosabb. (Arról nem beszélve, hogy ha nem állítjuk elő a tartalmat, azt semmilyen technika nem helyettesíti.) Az előfizetési árakon továbbra sem változtathatunk, azonban, ha az államtól való függetlenedés gondolatával egyetértetek, és megengedhetitek magatoknak, akkor aktívan támogassátok többel a Múlt és Jövőt. A támogatás leghasznosabb módja, ha olyanok számára fizettek elő, akik nem engedhetik meg maguknak a szellem „luxusát”. Ezenkívül az iskolai vagy kommunális könyvtár számára előfizetés ígéri a leghatékonyabb visszajelzést. Folyóiratunk már régen a könyvkiadónkkal való szimbiózisnak köszönheti a fennmaradását. Ezért könyveink rendszeres és bőkezű vásárlásával szintén a folyóirat létezésére szavaztok.

Mint érzékelhettétek, a bizalmat igyekszünk az időben megjelenéssel meghálálni. A könyvfesztiválra megjelent számunk után már a könyvheti is hamarosan nyomdába kerül, tartalmát e hírlevelünk mellékletéből ismerhetitek meg.

Mivel a múlt évi 2. számunkat (Saul fia-szám) újranyomtuk – az egész 2015-ös évfolyamunkat is itt kínáljuk annak, aki lemaradt volna róla.

Abban a reményben, hogy darab ideig még veletek (túl)élünk:

 A Múlt és Jövő közössége